Tłumaczę wszelkiego rodzaju dokumenty:

akty urodzenia,
akty małżeństwa,
akty zgonu,
świadectwa pracy,
świadectwa szkolne, dyplomy,
zaświadczenia o niekaralności,
dowody rejestracyjne pojazdów,
prawo jazdy,
pełnomocnictwa,
umowy,

z zakresu:
prawa, ekonomii, medycyny, bankowości,
ubezpieczeń, dokumenty techniczne,

Tłumaczenia ustne:

rozmowy telefoniczne,
śluby,
rozprawy sądowe,

oraz wszelkie inne.