Dokumenty do tłumaczenia można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub poczta elektroniczną na adres:

mgr Agata Pękała
Elizy Orzeszkowej 34/1
59-300 Lubin
tel: 76 842 55 61

adres elektroniczny:
agata.pekala@wp.pl

telefon:
(076) 842 55 61