mgr Agata Pękała tłumacz przysięgły języka angielskiego

Tag: angielskiego

TŁUMACZENIA

Tłumaczenie jest tworzeniem utworu zależnego. Publikowanie tłumaczeń jest możliwe, jeżeli utwór pierwotny został opublikowany na wolnej licencji. Najczęściej tłumaczymy artykuły z innych wersji językowych Wikipedii, toteż opisujemy tu takie właśnie tłumaczenie. Najlepiej tłumaczyć artykuły wyróżnione (medalowe lub dobre), ponieważ – jak zakładamy – najlepiej spełniają zasady Wikipedii. Do tłumaczeń należy przystępować wyłącznie w przypadku artykułów posiadających wiarygodne źródła.

Nie zabieraj się (do tłumaczenia) bez odpowiedniej znajomości języka obcego! To samo zastrzeżenie odnosi się do znajomości języka ojczystego. Niedostateczna znajomość języków (np. słownictwa specjalistycznego) może prowadzić do błędów merytorycznych w tłumaczeniu

/źródło Wikipedia/.

TŁUMACZ

Tłumacz – osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy. Tłumaczenie wymaga nie tylko rozumienia tekstu, ale również sprawnego wyrażania jego treści w języku, na który ma być tłumaczony. Oprócz wysokich kompetencji językowych, dobry tłumacz powinien cechować się umiejętnością szybkiego uczenia się i wszechstronną wiedzą, a przynajmniej dobrą orientacją w swojej specjalizacji. Tłumacz musi także być osobą wzbudzającą zaufanie obu stron, którym umożliwia komunikację.

/ŹRÓDŁO WIKIPEDIA/

KONTAKT

Dokumenty do tłumaczenia można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub poczta elektroniczną na adres:

mgr Agata Pękała
Elizy Orzeszkowej 34/1
59-300 Lubin

tel komórkowy: 697 075 561
tel: 76 842 55 61

adres elektroniczny:
agata.pekala@wp.pl

telefon:
(076) 842 55 61

OFERTA

Tłumaczę wszelkiego rodzaju dokumenty:

akty urodzenia,
akty małżeństwa,
akty zgonu,
świadectwa pracy,
świadectwa szkolne, dyplomy,
zaświadczenia o niekaralności,
dowody rejestracyjne pojazdów,
prawo jazdy,
pełnomocnictwa,
umowy,

z zakresu:
prawa, ekonomii, medycyny, bankowości,
ubezpieczeń, dokumenty techniczne,

Tłumaczenia ustne:

rozmowy telefoniczne,
śluby,
rozprawy sądowe,

oraz wszelkie inne.

CENNIK

Ceny reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych z pózn. zm. (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988r., Nr 14, poz. 106, z 1989r., Nr 50, poz. 299, z 1990r., Nr 62, poz. 362, z 1991 r., Nr 42, poz. 187, z 1992r., Nr 38, poz. 164, z 1993 r. Nr 50, poz. 230 i Nr 65, poz. 772 z 2000 r.) oraz ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1255 z 1999 r.) i ustawa budżetowa na dany rok, a także rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15 z 2005 r., poz. 131).

Za stronicę tłumaczenia przyjmuje się 25 wierszy po 45 znaków, co daje 1125 znaków – łącznie z odstępami.


Stronicę rozpoczętą liczy się za całą.