mgr Agata Pękała tłumacz przysięgły języka angielskiego

Tag: anielski

TŁUMACZENIA

Tłumaczenie jest tworzeniem utworu zależnego. Publikowanie tłumaczeń jest możliwe, jeżeli utwór pierwotny został opublikowany na wolnej licencji. Najczęściej tłumaczymy artykuły z innych wersji językowych Wikipedii, toteż opisujemy tu takie właśnie tłumaczenie. Najlepiej tłumaczyć artykuły wyróżnione (medalowe lub dobre), ponieważ – jak zakładamy – najlepiej spełniają zasady Wikipedii. Do tłumaczeń należy przystępować wyłącznie w przypadku artykułów posiadających wiarygodne źródła.

Nie zabieraj się (do tłumaczenia) bez odpowiedniej znajomości języka obcego! To samo zastrzeżenie odnosi się do znajomości języka ojczystego. Niedostateczna znajomość języków (np. słownictwa specjalistycznego) może prowadzić do błędów merytorycznych w tłumaczeniu

/źródło Wikipedia/.

TŁUMACZ

Tłumacz – osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy. Tłumaczenie wymaga nie tylko rozumienia tekstu, ale również sprawnego wyrażania jego treści w języku, na który ma być tłumaczony. Oprócz wysokich kompetencji językowych, dobry tłumacz powinien cechować się umiejętnością szybkiego uczenia się i wszechstronną wiedzą, a przynajmniej dobrą orientacją w swojej specjalizacji. Tłumacz musi także być osobą wzbudzającą zaufanie obu stron, którym umożliwia komunikację.

/ŹRÓDŁO WIKIPEDIA/