mgr Agata Pękała tłumacz przysięgły języka angielskiego

Tag: tłumaczenie

KONTAKT

Dokumenty do tłumaczenia można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub poczta elektroniczną na adres:

mgr Agata Pękała
Elizy Orzeszkowej 34/1
59-300 Lubin

tel komórkowy: 697 075 561
tel: 76 842 55 61

adres elektroniczny:
agata.pekala@wp.pl

telefon:
(076) 842 55 61

OFERTA

Tłumaczę wszelkiego rodzaju dokumenty:

akty urodzenia,
akty małżeństwa,
akty zgonu,
świadectwa pracy,
świadectwa szkolne, dyplomy,
zaświadczenia o niekaralności,
dowody rejestracyjne pojazdów,
prawo jazdy,
pełnomocnictwa,
umowy,

z zakresu:
prawa, ekonomii, medycyny, bankowości,
ubezpieczeń, dokumenty techniczne,

Tłumaczenia ustne:

rozmowy telefoniczne,
śluby,
rozprawy sądowe,

oraz wszelkie inne.

CENNIK

Ceny reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych z pózn. zm. (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988r., Nr 14, poz. 106, z 1989r., Nr 50, poz. 299, z 1990r., Nr 62, poz. 362, z 1991 r., Nr 42, poz. 187, z 1992r., Nr 38, poz. 164, z 1993 r. Nr 50, poz. 230 i Nr 65, poz. 772 z 2000 r.) oraz ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1255 z 1999 r.) i ustawa budżetowa na dany rok, a także rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15 z 2005 r., poz. 131).

Za stronicę tłumaczenia przyjmuje się 25 wierszy po 45 znaków, co daje 1125 znaków – łącznie z odstępami.


Stronicę rozpoczętą liczy się za całą.